Wednesday, April 15, 2015

SCI's Grand Alumni Homecoming on April 29,30 2015


Santa Cruz, Marinduque (April 16, 2015)

     Sa patuloy na pagtangkilik at pagmamahal ng mga matatagumpay na Alumni ng institusyong ito, muling magsasama sama ang ang mga nagtapos mula Batch 1956 hanggang Batch 2011 upang magdiwang at magsaya sa gaganaping Grand Alumni Homecoming 2015 sa pagsisikap at pagpupursige ng SCIAA President Dra. Ninia Rodil De-Luna kasama ang buong Batch 1989.

     Bago pa man magumpisa ang naturang Grand Alumni Homecoming, nauna ng nagbigay ng proyekto ang buong Alumni sa pagpapapintura (repainting) ng palibot ng buong institusyon.

     At sa darating na April 29,30 2015, muling magsasaya ang buong Santa Cruz lalong higit ang mga nagsipagtapos sa institusyong ito sa dalawang araw na pagdiriwang.

    Muli po ang lahat ay inaanyayahang dumalo sa naturang pagdiriwang. Mangyari magsadya sa tindahan ni SB. Joey Quindoza sa harap ng DEPED Office sa mga karagdagang mga katanungan.

     MABUHAY SCI. MABUHAY ALUMNI!


No comments:

Post a Comment